Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Fabryce Valvex

W latach 2015-2016 na terenie zakładu Valvex przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadziliśmy modernizację kotła centralnego ogrzewania.

Całkowity koszt inwestycji 750.000 zł netto, środki własne 174.500 zł  pożyczka z WFOŚ.

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace:

- Kocioł poddano renowacji w zakresie: zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji nośnej kotła z wymianą elementów skorodowanych, montażu nowego rusztu mechanicznego, wymiany części ciśnieniowej, dobudowania ekonomizera, wykonania izolacji ciepłochronnej z wełny mineralnej i blachy trapezowej, montażu odżużlacza zgrzebłowego, wykonaniu nowego obmurza wraz ze sklepieniem, przeglądu i regeneracji armatury, wykonania instalacji powietrza podmuchowego, wykonania układu pomieszania wody gorącej w oparciu o zawór z napędem elektrycznym.

- Kocioł wyposażono w układy sterowane za pośrednictwem komputerowego systemu regulacyjnego, który zbiera dane o procesie spalania w czasie rzeczywistym i pozwalał na bieżące ustawienie nowych parametrów (prowadzenie procesu spalania w systemie automatycznym).

- Zabudowano układ odpylania, umożliwiający obniżenie emisji spalin z tego kotła do poziomów emisyjnych pyłów poniżej 200mg/Nm3, oraz obniżenie emisji innych zanieczyszczeń So2-poniżej 8000kg/rok, NOX-poniżej 3000kg/rok, CO poniżej 12000kg/rok, oraz CO2 poniżej  stanu sprzed zrealizowania zadania.