Modernizacja sieci cieplnej w Valvex S.A., czyli wzorcowy przykład jak oszczędzać, jednocześnie chroniąc środowisko

Aktualności |06 / 07 / 2023

Jedną z nadrzędnych zasad, jakimi Valvex S.A. kieruje się w swojej działalności biznesowej, jest odpowiedzialna produkcja, bazująca na poszanowaniu środowiska naturalnego. Najlepszym dowodem jest tworzenie produktów, w których funkcjonalność oraz nowoczesny design idą w parze z proekologicznymi rozwiązaniami, związanymi m.in. z oszczędnością zużycia wody. Przykładem są chociażby baterie sanitarne wyposażane w System SAVE MONEY o klasie przepływu wody Z, ograniczający jej zużycie do poziomu poniżej 9 l/min.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w przypadku Valvex to jednak nie tylko nowoczesne produkty, ale i inne projekty, często prowadzone w ramach niezależnych od siebie obszarów. Jeden z nich wiąże się sukcesywną modernizacją firmowego kompleksu w Jordanowie. Jego nadrzędnym celem jest znaczne zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem biur, pomieszczeń socjalnych i hal produkcyjnych przy jednoczesnej inwestycji w nowoczesne, proekologiczne rozwiązania.  

Aktualnie na terenie przedsiębiorstwa zlokalizowanych jest 19 budynków, czerpiących ciepło z kotłowni centralnej, opalanej miałem węglowym. Zalicza się do nich m.in. biurowiec, stołówka pracownicza, dziewięć hal produkcyjnych, magazyn stali czy oczyszczalnia ścieków.

Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej w firmowych budynkach rozpoczęła się od opracowania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zrealizowanego zgodnie z normą PN–EN 16247. Jego zadaniem było wskazanie, które inwestycje są priorytetowe oraz technicznie możliwe do wykonania. Ze względu na dużą ilość ogrzewanych pomieszczeń technicznie niemożliwe jest bowiem wykonanie modernizacji źródła ciepła we wszystkich budynkach jednocześnie.

Tym samym inwestycja została podzielona na kilka etapów, zaplanowanych na lata 2022 – 2025. Pierwszy z nich został ukończony, o czym poniżej. Kolejne kroki modernizacji systemu ciepłowniczego uzależnione będą od możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania oraz płynnego przejścia na ekologiczne i tanie źródła energii z jak największym udziałem OZE. 

fot. Marek Bednarz

Zadania zrealizowane w pierwszym etapie inwestycji

Pierwszy etap inwestycji wiązał się z odłączeniem od kotłowni centralnej budynków biurowca, stołówki pracowniczej z kuchnią oraz portierni. Celem działania było zastąpienie kotłowni miałowej na indywidualne kotłownie gazowe i pompy ciepła. Ponadto, celem niniejszej fazy modernizacji była zmiana metody podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w sezonie letnim, polegająca na zastąpieniu kotłowni węglowej pompami ciepła typu powietrze – woda.

W przypadku biurowca audyt proponował zamianę zasilania z istniejącej sieci ciepłowniczej z centralnej kotłowni węglowej na lokalną kotłownię na gaz LPG o mocy 2×99 kW, współpracującą z dwoma pompami ciepła powietrze – woda o mocy w zakresie 12–42 kW każda.

Ze względów technicznych i prawnych kotłownia na gaz LPG została wykonana w zaadoptowanym pomieszczeniu zakładowej stołówki. Aby dostarczyć ciepło do budynku biurowca, zrealizowano 25–metrowy odcinek ciepłociągu podziemnego w nowoczesnej technologii rur preizolowanych PEX. W zestawieniu ze starym i niewydajnym systemem napowietrznej sieci ciepłowniczej o długości ponad 500 m wyróżniają się one minimalnymi stratami energii oraz małą bezwładnością. Dzięki temu kotłownia gazowa pracuje tylko w sytuacji, gdy pompy ciepła samodzielnie nie wystarczają do ogrzania budynku biurowca. Na podstawie analizy technicznej oraz obserwacji dotychczasowej pracy systemu grzewczego widać, iż pompy ciepła samodzielnie ogrzewają budynek biurowca do temperatury –1oC. Poniżej tej wartości pompy nadal pracują, ale są wspomagane przez kotły gazowe.

W celu zminimalizowania strat energii w biurowcu powstała wymiennikownia łącząca kotłownię gazową z pompami ciepła, zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Pomieszczenie starej wymiennikowni zostało wyremontowane i dostosowane do wymagań technicznych nowych urządzeń – w tym wspomnianych pomp. Remont pomieszczenia umożliwił zamontowanie nowego systemu przygotowania CWU zasilanej z pompy ciepła w specjalnym zasobniku o pojemności 400 l. Dzięki temu CWU na potrzeby biurowca produkowana jest w 100% z wykorzystaniem OZE. Dodatkowo, w okresie od wiosny do jesieni pompa ciepła do produkcji CWU zasilana jest z istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Tym samym, można przyjąć, iż w okresie o największym nasłonecznieniu CWU będzie produkowana za darmo.

W trakcie montażu instalacji zostały wykorzystane produkty Valvex, takie jak zawory kulowe, filtry siatkowe do wody i gazu, zawory zwrotne, zawory odpowietrzające czy zawory trójdrogowe z napędem.

Dodatkowymi zamontowanymi urządzeniami OZE są cztery pompy ciepła w wersji klimatyzatorów z czynnikiem R32. W porównaniu do dotychczas stosowanych (np. R410) jest on bardziej przyjazny dla atmosfery. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy minimalnych kosztach inwestycyjnych, uzyskuje się dwie korzyści równocześnie – zimą ogrzewanie (urządzenia pracują do –25 oC), latem – chłodzenie.

fot. Marek Bednarz

Zadania do zrealizowania w kolejnych etapach

Plan działań zakłada inwestycję w kolejne lokalne systemy grzewcze z wykorzystaniem pomp ciepła, gazowych kotłów kondensacyjnych, instalacji fotowoltaicznych, systemów wykorzystujących ciepło odpadowe z kompresorowni, galwanizerni oraz innych, dostępnych źródeł ciepła odpadowego.

Szczegółowy harmonogram prac będzie przedmiotem analiz, które potrwają do końca b.r. Duży wpływ na konkretne terminy prac będzie miało uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych źródeł, tj. z instytucji wspierających przejście na bardziej opłacalne i proekologiczne źródła ogrzewania. Jeżeli jednak Valvex S.A. uda się pozyskać niezbędne dofinansowanie, a modernizacja energetyczna kompleksu w Jordanowie będzie przebiegała z zachowaniem dotychczasowego tempa inwestycji, istnieje realna szansa na zakończenie całego przedsięwzięcia w okresie od dwóch do czterech lat. Tym samym przed terminem – tj. przed rokiem 2030 – spełnione zostaną warunki pakietu Fit for 55.  

Jak Valvex oszczędza na ogrzewaniu, jednocześnie chroniąc środowisko?

Mówiąc o efektach modernizacyjnych, spojrzeć należy na nie przez pryzmat oszczędności dla firmy, jak i pod kątem proekologicznym.

Odnosząc się do pierwszego z niniejszych aspektów, szacuje się, iż pierwszy etap inwestycji pozwoli zaoszczędzić energię końcową – a konkretniej wydatki na nią – na poziomie 58,08% rocznie dotychczasowych kosztów. Uwzględniając z kolei efekt ekologiczny, Valvex zmniejszy zużycia węgla o ponad 300 ton. Dokładny bilans zależny jest  od warunków atmosferycznych panujących zimą. Bazując na danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), przekłada się to na zmniejszenie w skali roku następujących emisji:

Reasumując – dzięki inwestycji w ekologiczne źródła energii na ogrzewanie biurowca Valvex S.A. niemal do zera ograniczył emisję pyłu całkowitego, tlenków węgla oraz benzo(a)pirenu. Niniejsza modernizacja sprawia, że ogrzewanie budynku biurowca jest teraz nie tylko tanie (poniżej 6 000 zł / mies.), ale również w 100% ekologiczne.

Wnioski

Podsumowując całość inwestycji, oczywistym jest, iż inwestycja funduszy w modernizację sieci cieplnej jest działaniem niezwykle opłacalnym – zwłaszcza w ujęciu wieloletnim. Wiąże się ona z oszczędnościami zarówno z ekonomicznego punktu funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, jak i proekologicznych efektów, które projekt zapewnia. Korzyści są niepodważalne – dzięki realizowanym inwestycjom Valvex S.A. nie tylko oszczędza na ogrzewaniu, ale i niweluje swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Potwierdzeniem korzystnych zmian, jakie zachodzą w firmie stanowi tzw. Biały Certyfikat. Jest on prestiżowym unijnym dokumentem przyznawanym wybranym przedsiębiorstwom za uzyskany efekt energetyczny, tj. oszczędność energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.