Odzysk ciepła z powietrza i wody. Kolejne proekologiczne projekty modernizacyjne

Aktualności |21 / 08 / 2023

Obserwując zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości wiemy jedno – dostosowanie misji i wartości firmy do zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stanowi nasz obowiązek. Działając dla dobra lokalnej społeczności, sięgamy dalej – planujemy produkty i usprawnienia o charakterze proekologicznym.

Na co dzień oferujemy naszym klientom baterie sanitarne wyposażane w System SAVE MONEY o klasie przepływu wody Z, ograniczający jej zużycie do poziomu poniżej 9l/min. Pomagając w oszczędzaniu, wspieramy Was również w przeciwdziałaniu marnowania wody.

Od miesięcy stopniowo zmieniamy swoją firmę – dla środowiska, lokalnej społeczności i komfortu nas samych. Poddajemy modernizacji firmowe budynki wprowadzając nowoczesne technologie nakierowane na zmniejszenie emisyjności zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu efektywności źródeł ogrzewania. Uzyskany efekt energetyczny pozwala nam na oszczędność energii oraz kosztów jej pozyskania.

Naszą ekologiczną rewolucję wspierają zewnętrzne źródła finansowania. Z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizujemy projekt warty 1 861 592 złoty – ,,Wymiana sprężarek na nowe, odzysk ciepła z gorącej wody na potrzeby ogrzewania wanien do galwanizacji, odzysk ciepła z powietrza wyrzutowego na potrzeby ogrzewania hal produkcyjnych Zakładu Valvex S.A., ul. Nad Skawą 2 w Jordanowie”. – który pozwoli nam ukończyć kolejny etap kilkuletniego planu modernizacji firmy.

Dziękujemy WFOŚiGW za współfinansowanie zadania i zapraszamy do odwiedzenia strony Funduszu – wiedzy o proekologicznych rozwiązaniach nigdy za wiele. Śledźcie uważnie nasze postęp i do zobaczenia w czystszej rzeczywistości!