Nowość w ochronie instalacji – Valvex wprowadza funkcjonalne separatory magnetyczne.

Aktualności |13 / 02 / 2024

13 lutego 2024 roku stanowi ważną datę dla instalatorów. Tego dnia małopolski Valvex – krajowy lider w segmencie zaworów kulowych – ogłosił wprowadzenie do sprzedaży nowoczesnych separatorów magnetycznych. V-PURE DN 25 i H-PURE DN 32 stanowią absolutnie najlepsze, w pełni kompleksowe rozwiązanie służące do ochrony instalacji i jej elementów przed zanieczyszczeniami stałymi i magnetycznymi. Mają one swoje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania – zasilanych pompami ciepła, kotłami gazowymi oraz innymi źródłami ciepła – jak również w instalacjach klimatyzacyjnych.

O tym jak ważna jest ochrona instalacji, nie trzeba przekonywać żadnego specjalisty, mającego z nią na co dzień do czynienia. Niezależnie od rodzaju instalacji, usuwanie zanieczyszczeń pomaga unikać awarii jej poszczególnych elementów – takich jak wirniki pomp obiegowych, zawory strefowe czy wymienniki ciepła. Niesprawność wybranych podzespołów prowadzi do spadku wydajności i efektywności ogrzewania.

Zanieczyszczenia w instalacji centralnego ogrzewania

Zanieczyszczenia w instalacji centralnego ogrzewania są skutkiem korozji oraz osadzania się kamienia z wody. Cząsteczki te mogą być typu magnetycznego – powstałe wskutek korozji metalu – lub niemagnetycznego, takich jak np. piasek. Im twardsza jest woda, tym więcej wytrąca się osadu (kamienia kotłowego), nawarstwiającego się w rurach oraz w grzejnikach. Powstawaniu osadów sprzyja wysoka temperatura wody oraz wysoka wartość pH; z kolei korozja wiąże się z obecnością powietrza w instalacji oraz obniżoną wartość pH wody. Ponadto, zanieczyszczenia  magnetyczne i niemagnetyczne mogą być spowodowane pozostałościami po pracach instalacyjnych. Niezależnie od sposobu powstawania, wszelkie zanieczyszczenia stałe i magnetyczne stanowią realne zagrożenie dla poprawnego funkcjonowania instalacji.

Od czego zależy wybór urządzenia chroniącego instalację?

Istnieje kilka rozwiązań służących do zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed zanieczyszczeniami stałymi i magnetycznymi. Decydując o wyborze konkretnego rozwiązania, należy sugerować się przede wszystkim współczynnikiem Kv urządzenia oraz wielkością osadnika.

W przypadku pierwszego z wymienionych czynników istotny jest dobór urządzenia o takiej wartości współczynnika, aby nie powodowało nadmiernych oporów w instalacji. Choć wartość minimalnego Kv urządzenia separującego powinna być określana przez projektanta, w praktyce instalatorzy często dobierają urządzenia, bazując jedynie na swoim doświadczeniu. Należy jednak pamiętać, aby minimalną wartość współczynnika Kv określać zawsze na podstawie charakterystyki instalacji, jak i wytycznych producenta danego urządzenie grzewczego.

Drugim kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór urządzenia mającego chronić instalację jest wielkość osadnika. W szczególności dla instalacji modernizowanych, tj. wyposażonych w grzejniki bądź w metalowe przewody, należy stosować urządzenie z dużą przestrzenią kumulującą zanieczyszczenia.

Ostatnim kryterium stanowi wielkość filtracji, określana w karcie charakterystyki produktu przeznaczonego do ochrony instalacji.

Jak działają separatory magnetyczne?

Separatory magnetyczne stanowią jedno z dwóch podstawowych – obok filtrów skośnych – narzędzi do ochrony instalacji centralnego ogrzewania. Są od nich jednak skuteczniejsze w działaniu. Jeżeli tylko dysponuje się odpowiednią przestrzenią montażową, zdecydowanie zalecane jest stosowanie separatorów magnetycznych. Są one najlepszym możliwym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku instalacji z dużym potencjałem do powstawania zanieczyszczeń – takimi jak stare, modernizowane instalacje z metalowymi elementami.

Usuwanie zanieczyszczeń magnetycznych w separatorach realizowane jest dzięki zastosowaniu rdzeni magnetycznych – analogicznie jak w przypadku filtrów skośnych wyposażonych we wkłady magnetyczne. Jednakże te stosowane w separatorach są dużo większe niż ich odpowiedniki w filtrach skośnych, co przekłada się na ich moc. Separatory mają większy od filtrów skośnych współczynnik przepływu Kv, dzięki czemu powodują mniejsze opory przepływu w instalacji. Ponadto, separatory posiadają większą przestrzeń do kumulacji zanieczyszczeń, dzięki czemu nie wymagają tak częstego czyszczenia jak filtry skośne.

Usuwanie cząstek stałych z separatorów może odbywać się na trzy sposoby – z udziałem filtrów siatkowych, komór wirowych lub specjalnych siatek wytrącających energię zanieczyszczeń.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza pierwszy z wymienionych. Bazuje on na wykorzystywaniu filtrów siatkowych ze stali nierdzewnej, umieszczonych w korpusie urządzenia. W przeciwieństwie do rozwiązania z komorami wirowymi, separacja następuje tu od razu przy pierwszym cyklu obiegowym – niezależnie od prędkości cieczy w instalacji.

H-PURE DN 32 i V-PURE DN 25

Wraz z początkiem lutego w ofercie marki Valvex pojawiły się dwa nowe separatory magnetyczne – różniące się konstrukcją oraz parametrami hydraulicznymi, a co za tym idzie – zastosowaniem.

Co warto o nich wiedzieć…?

Separator magnetyczny H-PURE DN 32 dedykowany jest do montażu na rurociągach poziomych. Stosuje się go w celu ochrony instalacji i urządzeń, w których konieczne jest bazowanie na armaturze o dużej przepustowości – zwłaszcza do instalacji z pompami ciepła. Dzięki uzyskaniu dużego współczynnika Kv z powodzeniem można go stosować w instalacjach, w których niezbędne są wysokie wartości przepływów. Solidny mosiężny korpus wraz z przyłączami o średnicy 5/4” umożliwia uzyskanie współczynnika przepływu równego 16,25 m³.

Drugi z nowych separatorów – V-PURE DN 25 – znajdzie zastosowanie zarówno w rurociągach poziomych, jak i pionowych. Wynika to z umiejscowienia w nim obrotowego kołnierza przyłączeniowego o średnicy przyłączy 1”. V-PURE DN 25 zaprojektowany został w celu ochrony instalacji, w których niezbędna jest oszczędność miejsca. Polecany jest on szczególnie do ochrony systemów z kotłami gazowymi.

Oba modele łączą wspólne funkcje:

Specyfikacja techniczna:

KodPmax (PN)Temp. min. (°C)Temp.max. (°C)Kv
(m³/h)
Moc magnesu (Gs)Wielkość oczka siatki filtracyjnej (μm)Średnica przyłącza
Magnetyczny separatorzanieczyszczeńV-PURE DN 256096980PN 50905,0211 0008001’’
Magnetyczny separatorzanieczyszczeńH-PURE DN 326096990PN 509016,2511 0008005/4’’

Podsumowanie

Wprowadzając separatory magnetyczne H-PURE DN 32 i V-PURE DN 25, małopolski Valvex po raz kolejny wyszedł naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, poszukujących jakościowych rozwiązań mających ułatwiać ich codzienną pracę. Produkcja bazująca na wysokiej jakości komponentach, unikalne rozwiązania konstrukcyjne, wreszcie rygorystyczne testy poprzedzające wprowadzenie produktu do sprzedażą stanowią czynniki, dzięki którym oba separatory można zaliczyć do absolutnej czołówki w swojej kategorii. Z jednej strony instalatorzy otrzymali model H-PURE DN 32 – dedykowany do ochrony instalacji i urządzeń, w których konieczne jest stosowanie armatury o dużej przepustowości – zwłaszcza w instalacjach z pompami ciepła. Z drugiej strony, w sytuacji ograniczonej przestrzeni montażowej, zaawansowaną ochronę instalacji zapewni im kompaktowy model V-PURE DN 25. Niezależnie od urządzenia, które instalator wybierze, wraz z pojawieniem się separatorów magnetycznych Valvex, zyskał on niezawodną i niezwykle skuteczną alternatywę na potrzeby ochrony nawet najbardziej zaawansowanych instalacji.