ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.09.2020 r.

Celem zamówienia jest wybranie firmy w konkursie ofert na wykonanie:

termomodernizacji hali nr 4 na terenie zakładu produkcyjnego VALVEX SA w zakresie wymiany okien, drzwi i ocieplenia ścian budynku.

Szczegóły zapytania ofertowego dostępne są: TUTAJ.

Załączniki:
- rzut parteru budynku,
- rysunki elewacji.

Ogłoszenie w sprawie wyboru wykonawcy: TUTAJ.