Valvex - najważniejsze informacje
VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2, 34–240 Jordanów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000026818, REGON: 490399956, NIP: 7350024499, o kapitale zakładowym 2 099 700,00 zł w całości wpłaconym.
Dane kontaktowe
Zapraszamy do kontaktu
Valvex S.A.

ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów
Polska

NIP: 735-00-24-499
REGON: 490399956
KRS: 0000026818

Centrala

tel. (+48) 18 26 93 220
(+48) 18 26 93 249

email: valvex@valvex.com
Przerwa techniczna: 12:00-12:45

Dział Obsługi Klienta

tel. (+48) 18 26 93 361
email: zamowienia@valvex.com
Przerwa techniczna: 12:00-12:45

Dział Eksportu

tel. (+48) 18 26 93 363
email: export@valvex.com
Przerwa techniczna: 12:00-12:45

Dział Marketingu
Dział Reklamacji

kom.: (+48) 800 192 922
tel.: (+48) 18 26 93 333
email: reklamacje@valvex.com
Przerwa techniczna: 12:00-12:45

Formularz kontaktowy
Znajdź przedstawiciela
DOK (Dział Obsługi Klienta)
{{name}} e-mail: {{email}} tel.: {{phone}}
PH (Przedstawiciel Handlowy)
{{name}} email: {{email}} tel.: {{phone}}
RKS (Regionalny Kierownik Sprzedaży)
{{name}} email: {{email}} tel.: {{phone}}