Technologia

Tworzymy z myślą o przyszłości.

Tworzymy z myślą o przyszłości

Produkując armaturę instalacyjną i sanitarną dążymy do doskonałości. Stosujemy zaostrzone procedury kontroli jakości i wciąż aktualizujemy technologie.

Kluczem do naszego sukcesu jest przede wszystkim zaangażowanie całego personelu w działania zgodne z koncepcją Lean Manufacturing. Polega ona na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa – czasu, materiału, siły roboczej i energii w taki sposób, aby maksymalizować zadowolenie klienta.

System produkcyjny w Valvex opiera się na 4 głównych filarach. Są nimi: jakość wbudowana, bezpieczeństwo, krótki czas realizacji, ciągłe doskonalenie.

Wszystkie te filary budowane są na solidnym fundamencie, jakim jest stabilność operacyjna rozumiana przez pryzmat standaryzacji, systemu 5S, jak również podnoszeniu świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników.

Naszym powodem do dumy jest wdrożenie systemu Kaizen w formie programu Giełdy Dobrych Pomysłów. Rozwiązanie to w znacznym stopniu wspiera filar Ciągłego doskonalenia.

W ramach filaru krótkiego czasu realizacji prowadzone są prace wdrożeniowe w zakresie rozwiązań z systemu Just in Time tj. system Kanban oraz przekształcanie magazynów w supermarkety, po to, aby w maksymalnie krótkim czasie realizować zamówienia klienta.

Inwestując w rozwój wszystkich wydziałów fabryki i dbając o każdy aspekt naszej działalności, dostarczamy Klientom wyroby najwyższej jakości. Potwierdzeniem tego jest prestiżowy znak ISO 9001. Co ważne, stosowane u nas technologie są w pełni ekologiczne, czego dowodem jest przyznany nam certyfikat ISO 14001.

Dzięki współpracy z firmami grupy kapitałowej Meridian International Group, mamy dostęp do najlepszego know-how i nowoczesnych technologii w branży metalowej.