ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Przedmiotem działalności Valvex S.A. jest projektowanie, produkcja oraz sprzedaż armatury sanitarnej i instalacyjnej. Nadrzędnym celem naszego przedsiębiorstwa jest spełnienie wymagań i oczekiwań klienta przy jednoczesnej dbałości o interesy zainteresowanych stron oraz w troska o środowisko naturalne.

Nasze cele realizowane są m.in. poprzez:

 • analizę pomiaru satysfakcji klientów oraz wyprzedzanie ich oczekiwań w zakresie wzornictwa
  i funkcjonalności wytwarzanych wyrobów,
 • zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach organizacji w proces ciągłego doskonalenia,
 • nadzór i optymalizację procesów produkcyjnych,
 • współpracę z dostawcami, gwarantującą dostawy materiałów i usług wysokiej jakości oraz bezpiecznych dla środowiska,
 • podnoszenie świadomości jakościowej i środowiskowej pracowników oraz zwiększenie ich zaangażowania w tych dziedzinach,
 • minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • ograniczenie zużycia zasobów naturalnych,
 • zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska,
 • rozwój produktów przyjaznych dla środowiska,
 • wspieranie wysiłków Organizacji Praw Człowieka w celu położenia kresu przemocy i okrucieństwa, poprzez egzekwowanie od pośrednich i bezpośrednich dostawców gwarancji, iż zakupiony materiał nie jest wydobywany w miejscach gdzie dochodzi do konfliktów zbrojnych i łamania praw człowieka.

Zobowiązujemy się do:

 • utrzymywania i ciągłego doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 • spełniania wymagań zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi uregulowaniami i wymaganiami mającymi zastosowanie w Valvex S.A,
 • spełniania wymagań prawnych określonych przez klienta, wynikających z wymagań prawnych obowiązujących w kraju przeznaczenia wyrobów,
 • ochrony i zachowania poufności danych produktów oraz informacji handlowych naszych klientów.

17.04.2023