Regulament privind furnizarea serviciilor electronice de către Valvex S.A. - www.valvex.com

I. PREVEDERI GENERALE.

 1. Site-ul web este gestionat de Valvex.
 2. Site-ul web este o platformă TIC care, printre altele, permite Clientului: să parcurgă informațiile despre compania și marca Valvex, despre mărfurile fabricate sub această marcă, datele distribuitorilor externi autorizați, inclusiv punctele de distribuție a produselor, să citească publicații din industrie (pe blogul ValvexShare), precum și să depună reclamații cu privire la bunuri, dar și să contacteze Valvex conform principiilor stabilite în prezentul Regulament.
 3. Unele funcționalități ale site-ului web sunt disponibile prin intermediul contului numai pentru Clienții-Antreprenori autentificați (în zona B2B), inclusiv: acces la listele de prețuri ale produselor, plasarea de comenzi prin intermediul site-ului, cu distribuitori de produse externi autorizați, descărcarea și salvarea materialelor cu licență Valvex prin Brand Bank (mărci comerciale) și Media Bank (materiale de marketing), generarea, descărcarea și salvarea documentelor de ofertă de către Clientul-Antreprenor, crearea bazelor de date ale contractanților Clientului-Antreprenor și alții.
 4. În scopurile precizate în secțiunile 2 și 3 de mai sus, Valvex oferă Clientului sau Clientului-Antreprenor instrumentele de sistem adecvate și prestează servicii în condițiile precizate în Regulamente.
 5. Regulamentele sunt reglementările prevăzute la art. 8 secțiunea 1 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (mai exact, JO din 2020, pct. 344, cu amendamentele ulterioare), conform cărora Valvex stabilește principiile, domeniul de aplicare și condițiile de utilizare a site-ului de către clienți.
 6. Fiecare client are obligația de a citi Regulamentul înainte de a utiliza site-ul web.
 7. Pentru a nu lăsa loc de nelămuriri, anunțurile, reclamele, listele de prețuri și alte informații publicate pe site-ul web nu sunt considerate o ofertă (articolul 66 § 1 din Codul civil) sau o ofertă depusă în formă electronică (articolul 661 § 1 din Codul civil), ci informații comerciale.
 8. Informațiile publicate pe site-ul web nu constituie declarații publice din partea Valvex.

II. DEFINIȚII.

 1. Brand Bank: o resursă electronică de materiale cu licență, care conține mărci comerciale puse la dispoziție în cadrul Contului Clienților-Antreprenori în conformitate cu licența specificată în Regulamente;
 2. Parolă: un șir de caractere care permite autorizarea în legătură cu conectarea într-un anumit cont de client pe site;
 3. Client: o persoană care utilizează serviciile de pe site;
 4. Client-Antreprenor: fiecare client care este și antreprenor în sensul art. 431 din Codul civil și care desfășoară activități profesionale în domeniul comerțului cu bunuri în scopuri direct legate de activitatea sa comercială;
 5. Cod Civil: Legea din 23 aprilie 1964 Codul civil (ex. JO 1964 Nr. 16, articol 93 cu modificările ulterioare d.);
 6. Cont: o înregistrare în sistemele informatice ale site-ului atribuită individual Clientului-Antreprenor, care cuprinde un set de informații cu privire la Clientul-Antreprenor, inclusiv la comenzile plasate de acesta, cu ajutorul cărora Clientul, după autentificare, poate utiliza servicii specificate la punctul IV secțiunea. 2.2 din Regulament;
 7. Coș de cumpărături: o listă de bunuri selectate de Client pe site, fără posibilitatea de efectuare a unei achiziții de către Client, cu posibilitatea plasării unei Comenzi numai de către Clientul-Antreprenor în cadrul contului, după autentificare;
 8. Autentificare: un identificator furnizat în timpul înregistrării, care, împreună cu parola, permite conectarea într-un anumit cont de pe site;
 9. Material: toate materialele și informațiile publicate pe site de Valvex, inclusiv cele care constituie lucrări în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (de ex. JO din 2019, pct. 1231 cu modificările ulterioare) sau mărci comerciale în sensul Legii din 30 iunie 2000, legea proprietății industriale (de ex. JO din 2021, pct. 324, cu modificările ulterioare), supuse protecției legale;
 10. Material cu licență: materiale publicate de Valvex în resursele electronice ale Media Bank (materiale de marketing) și Brand Bank (mărci comerciale) și puse la dispoziția Clientului-Antreprenor de către Valvex, conform Regulamentului;
 11. Materialul propriu al clientului: toate materialele și informațiile publicate pe site de client (de exemplu, comentarii, consemnări, fotografii), inclusiv cele care constituie lucrări în sensul Legii din 4 februarie 1994 privind drepturile de autor și drepturile conexe (de ex. JO din 2019, pct. 1231 cu modificările ulterioare) sau mărci comerciale în sensul Legii din 30 iunie 2000, legea proprietății industriale (de ex. JO din 2021, pct 324, cu modificările ulterioare), mai exact: opere verbale, verbale-grafice, grafice, muzicale, verbale-muzicale, audiovizuale (inclusiv de film), inclusiv cele care conțin imaginea persoanelor sau a altor bunuri necorporale ale terților, mărci comerciale;
 12. Media Bank: o resursă electronică de materiale cu licență, care constă în materiale de marketing puse la dispoziție în cadrul contului Clienților-Antreprenori, conform licenței indicate în Regulamente;
 13. Politica de confidențialitate: un set de reguli privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ale Clientului, și care constituie parte integrantă din Regulamentul disponibil pe site.
 14. Regulament: acest regulament precizează regulile de furnizare a serviciilor electronice în cadrul site-ului;
 15. Site web: site-ul web gestionat de Valvex la www.valvex.com, prin intermediul căruia Valvex furnizează serviciile precizate în Regulament;
 16. Bunuri: bunuri mobile fabricate de Valvex în scopuri direct legate de activitatea sa comercială în industria de fitinguri sanitare înțeleasă la scară largă;
 17. Acord pentru furnizarea de servicii electronice: un acord încheiat între Client și Valvex privind furnizarea unui serviciu prestat fără prezența simultană a părților (la distanță), prin transferul de date la cererea individuală a Clientului, comunicate și primite prin utilizarea dispozitivelor electronice de prelucrare, inclusiv comprimarea digitală și stocarea datelor care sunt în întregime transmise, primite sau comunicate printr-o rețea de telecomunicații;
 18. Serviciu: un serviciu furnizat electronic, fără prezența simultană a părților (de la distanță); o listă detaliată a Serviciilor este oferită la punctul IV secțiunea 2 din Regulament;
 19. Valvex: Valvex S.A. cu sediul în Jordanów, ul. Nad Skawa 2, 34-240 Jordanów, Polonia, înscrisă în Registrul Antreprenorilor de către Tribunalul Districtual pentru Cracovia – Śródmieście din Cracovia, Secția a 12-a Comercială a Registrului Tribunalului Național, cu numărul KRS: 0000026818, NIP: 7350024499, REGON: 490399956, număr BDO: 000006543, cu capitalul social: 2.099.700,00, integral vărsat.
 20. Comandă: o listă care conține bunurile specificate, cantitatea acestora și alte condiții comerciale solicitate în formularul de comandă, trimisă prin intermediul site-ului web ca o cerere de ofertă de la Client-Antreprenor către distribuitorii externi autorizați ai bunurilor incluse în baza de date Valvex. Valvex nu răspunde de acțiunile sau omisiunile distribuitorilor externi ai bunurilor, incluzându-le aici pe cele legate de politica de administrare a stocurilor sau de condițiile de vânzare a bunurilor. Valvex nu este parte la contractul de vânzare.

III. CERINȚE TEHNICE NECESARE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI WEB.

 1. Valvex va depune toate eforturile pentru a le permite Clienților să utilizeze site-ul web folosind oricare dintre browserele web, sistemele de operare, tipurile de computere și tipurile de conexiuni la internet utilizate cu precădere. Valvex nu garantează și nu are obligația de a se asigura că fiecare variantă de configurare a echipamentelor electronice deținute de Client va permite utilizarea site-ului web.
 2. Pentru a utiliza corect site-ul, trebuie să dispuneți cel puțin de:
 3. acces activ la internet;
 4. acces la un computer sau dispozitiv mobil, împreună cu sistemul de operare curent;
 5. acces la unul dintre browserele web: Google Chrome (versiunea 79 sau versiuni ulterioare), Google Chrome Mobile (versiunea 79 sau versiuni ulterioare), Mozilla Firefox (versiunea 79 sau versiuni ulterioare), Safari (versiunea 12 sau versiuni ulterioare), Opera (versiunea 71 sau versiuni ulterioare) sau Microsoft Edge;
 6. Disponibilitatea anumitor servicii pe site și accesul la acestea depind de modelul dispozitivului. S-ar putea să nu se afișeze conținutul care nu este disponibil pentru modelul dumneavoastră de dispozitiv. În cazul în care Clientul folosește un browser web care nu permite recunoașterea modelului dispozitivului, disponibilitatea unor funcții ale site-ului în versiunea mobilă și accesul la acesta ar putea fi limitate.

IV. SERVICII FURNIZATE ELECTRONIC PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEB.

Valvex este administratorul site-ului.

Valvex furnizează electronic următoarele servicii pe site-ul web:

2.1. pentru toți clienții:

a) afișarea conținutului site-ului;

b) redirecționare folosind hyperlinkuri către:

– pagini secundare ale site-ului; – alte site-uri web decât site-ul, administrate de Valvex sau de entități care cooperează cu aceasta; – site-uri web ale rețelelor de socializare – de ex. Facebook, Instagram, YouTube – pe care Valvex are conturi de tip fanpage;

c) căutarea de bunuri folosind motorul de căutare încorporat în site-ul web;

d) exprimarea de opinii și aprecieri prin sondaje;

e) recomandarea de bunuri în cadrul funcționalității „Produse din aceeași gamă”;

f) căutarea adresei punctelor de distribuție autorizate pentru bunuri (după introducerea adresei);

g) furnizarea de informații de marketing și comerciale pe cale electronică, inclusiv în cadrul funcționalității „Newsletter” (după obținerea prealabilă a consimțământului explicit și liber exprimat al Clientului);

h) contactarea Valvex prin intermediul funcționalității „Formular de contact”;

i) contactarea Valvex prin intermediul funcționalității „Chat”;

j) descărcarea și salvarea conținutului distribuit;

k) depunerea de reclamații cu privire la bunuri;

l) calculator al consumului de apă;

m) formular de înscriere online pentru clienții interesați să lucreze în cadrul Valvex;

n) crearea unei liste de bunuri în cadrul funcționalității „Coș de cumpărături”;

o) raportarea participării la instruiri.

2.2. exclusiv pentru clienții antreprenori:

a) înregistrarea și autentificarea în cont;

b) crearea și întreținerea unui cont;

c) resetarea parolei contului;

d) reamintirea parolei contului;

e) plasarea unei comenzi;

f) descărcarea și salvarea materialelor cu licență;

g) generarea, descărcarea și salvarea de oferte personalizate;

h) crearea și modificarea bazelor de date ale contractanților;

i) introducerea, modificarea, ștergerea datelor referitoare la cont.

Site-ul web și serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia sunt disponibile non-stop. Funcționarea site-ului necesită monitorizare și actualizări tehnice periodice, iar acestea pot cauza întreruperi temporare și de scurtă durată ale funcționării site-ului.

Valvex își rezervă dreptul de:

a) a modifica site-ul web, în special domeniul de aplicare și tipul de servicii și funcționalități, inclusiv decizia cu privire la conținutul acestuia;

b) a implementa pauze tehnice periodice necesare pentru modernizarea, întreținerea și dezvoltarea site-ului, diferite de cele descrise la secțiunea 3 de mai sus. Valvex informează Clienții despre aceste întreruperi prin publicarea unui mesaj corespunzător pe site;

c) a implementa întreruperi tehnice periodice sau întreruperi în furnizarea serviciilor electronice și în furnizarea site-ului, care sunt cauzate de evenimente de forță majoră, acțiuni sau omisiuni ale unor terți (acțiuni independente de Valvex).

Serviciile furnizate conform Acordului pentru furnizarea de servicii electronice sunt puse la dispoziție în mod gratuit pe site-ul web.

Serviciile individuale disponibile pe site-ul web ar putea face obiectul unor reglementări separate.

Clientul ne poate contacta cu privire la chestiuni legate de serviciile furnizate prin intermediul site-ului, folosindu-se de formularul de contact.

Acordul de furnizare de servicii electronice se încheie în momentul în care Valvex începe furnizarea serviciului disponibil pe site:

a) în cazul serviciilor diferite de cele specificate la pct. b și c de mai jos, inclusiv serviciul care constă în afișarea conținutului site-ului – odată ce acesta este utilizat de client, inclusiv accesarea site-ului web,

b) în cazul serviciilor, la solicitarea expresă a clientului – la completarea sau trimiterea formularului, avizului, comentariului etc.

c) în cazul serviciilor pentru care este necesară înregistrarea în vederea creării unui cont – după înregistrarea și autentificarea corespunzătoare pe site a Clientului-Antreprenor.

Furnizarea Serviciilor de către Valvex pe Site are loc pe o perioadă nedeterminată.

Acordul de furnizare de servicii electronice se reziliază atunci când:

a) clientul încetează să mai folosească serviciile, chiar părăsește site-ul web (în cazul altor servicii decât cele specificate la punctele b și c de mai jos) sau

b) clientul renunță efectiv la un anumit serviciu (în cazul serviciilor la cererea expresă a clientului) sau

c) contul Clientului-Antreprenor este dezactivat (șters) (în cazul serviciilor pentru care este necesară înregistrarea în vederea creării unui cont).

Un Client care dorește să rezilieze Acordul pentru furnizarea de servicii electronice puse la dispoziție pe site (punctul 10, literele b și c de mai sus) trebuie să informeze Valvex cu privire la decizia sa printr-o declarație neechivocă trimisă prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: marketing@valvex.com sau prin formularul de contact. Valvex poate verifica autenticitatea declarației prin trimiterea unei cereri de confirmare la adresa de e-mail atribuită contului. În acest caz, acordul de furnizare de servicii în cadrul site-ului se reziliază în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării de reziliere.

Valvex poate rezilia acordul de servicii prin ștergerea imediată a contului de pe site, dacă – în ciuda unui avertisment prealabil – clientul continuă să folosească site-ul într-o manieră neconformă cu Regulamentul, reglementările descrise sau comite în mod repetat o încălcare similară a reglementărilor menționate sau a încetat colaborarea comercială cu Valvex. În acest caz, clientul nu poate recrea contul decât dacă Valvex este de acord cu acest lucru.

V. REGULI DE UTILIZARE A SITE-ULUI WEB.

La utilizarea site-ului web, fiecare client este obligat să respecte legea, prevederile Regulamentului și principiile de conviețuire socială, în special să respecte interzicerea furnizării de conținut folosind mijloace electronice de comunicare care perturbă funcționarea sau supraîncărcările sistemelor TIC și încalcă drepturile terților, normele sociale general acceptate sau incompatibile cu legile general aplicabile.

Prin utilizarea site-ului, clientul are în special obligația:

a) să-l folosească într-un mod care să nu încalce drepturile terților și drepturile și interesele Valvex, precum și să nu furnizeze conținut ilegal;

b) să publice materiale proprii care nu induc în eroare și nu încalcă niciun drept al terților, inclusiv drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor comerciale și drepturile personale ale terților; dacă sunt detectate astfel de acțiuni, Valvex va elimina imediat aceste materiale,

c) să utilizeze site-ul într-un mod care să nu împiedice sau să perturbeze funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau dispozitive specifice,

d) să utilizeze site-ul într-un mod care să nu deranjeze pe alții, respectându-le confidențialitatea și toate drepturile pe care le au (inclusiv drepturile de autor, drepturile care decurg din înregistrarea mărcii etc.),

e) să nu întreprindă acțiuni precum trimiterea și plasarea de reclame, anunțuri, informații comerciale nesolicitate (așa-numitul spam) sau conținut fără legătură cu subiectul site-ului web;

f) să utilizeze toate materialele publicate pe site în limitele permise de lege, inclusiv pentru uzul personal.

Clienților le este interzis să-și pună contul sau parola de acces pe site la dispoziția terților.

Clientul trebuie să notifice imediat Valvex cu privire la orice încălcare a drepturilor sau a drepturilor sale personale în legătură cu utilizarea site-ului web, precum și cu privire la orice alt caz cunoscut de el de încălcare a legii sau a principiilor stabilite în prezentul Regulament, în legătură cu utilizarea site-ului web.

Valvex are dreptul de a inspecta toate materialele publicate, dreptul de a le elimina sau de a le refuza publicarea, în special din următoarele motive:

a) încălcarea regulilor de securitate ale site-ului web,

b) utilizarea ilegală a serviciilor oferite pe site,

c) publicarea de materiale proprii ale clientului contrare prevederilor prezentului Regulament,

d) includerea de materiale proprii ale clientului care, din motive de conținut sau de calitate tehnică, nu pot fi publicate pe site sau nu sunt conforme cu natura acestuia,

e) încălcarea vieții private sau a drepturilor terților în cadrul site-ului sau a prevederilor legale aplicabile,

f) acțiuni care aduc prejudicii bunului nume sau altor drepturi personale ale clienților site-ului, Valvex,

g) publicarea de materiale proprii ale clientului care sunt incompatibile cu realitatea, sunt inexacte sau depășite,

h) îndoieli justificate cu privire la deținerea și domeniul de aplicare a drepturilor clientului asupra materialelor proprii ale acestuia.

Din motive de securitate, din alte motive importante asupra cărora Valvex nu are control sau dacă Valvex constată o încălcare a regulilor de utilizare a site-ului web specificate în prezentul Regulament, în special prin publicarea materialelor proprii ale clientului, Valvex are dreptul de a solicita clientului să nu execute astfel de acțiuni, sub rezerva ștergerii contului. Totodată, Valvex poate elimina anumite materiale ale clientului. În cazul unei încălcări repetate, contul clientului va fi șters, fapt despre care acesta va fi informat la adresa de e-mail furnizată pentru înregistrarea contului pe site sau actualizată ulterior în cont. Un client ale cărui materiale au fost eliminate din cauza încălcării regulilor de utilizare a site-ului web nu poate republica materialele fără acordul prealabil al Valvex.

Fiecare Client ia la cunoștință faptul că materialele publicate de el, inclusiv fotografiile sau alte materiale care constituie opere sau fac obiectul altor drepturi exclusive ale clientului pot fi folosite de Valvex, inclusiv în scopul desfășurării acordului încheiat cu Valvex pentru furnizarea de servicii electronice, pe o durată nedeterminată, pe baza unei licențe neexclusive, fără drepturi de autor pentru utilizarea acestor materiale de către Valvex, care autorizează:

a) în scopul înregistrării și reproducerii materialelor – să producă copii ale materialelor folosind o tehnică specifică, inclusiv tehnici de tipărire, reprografie, înregistrare magnetică și tehnici digitale;

b) cu privire la circulația originalului sau a copiilor pe care au fost înregistrate materialele – pentru introducerea pe piață, împrumutul sau închirierea originalului sau a copiilor;

c) în scopul difuzării materialelor într-un alt mod decât cel specificat la pct. b de mai sus – pentru prezentare publică, expoziție, afișare, reproducere, difuzare și redifuzare, precum și pentru punerea la dispoziția publicului a materialelor în așa fel încât oricine să le poată accesa la locul și la ora alese.

Prin publicarea pe site a materialelor proprii ale clientului, clientul transferă către Valvex, în mod gratuit, dreptul de a autoriza exercitarea dreptului de autor derivat asupra materialelor plasate pe site de către client.

Clientul care publică materiale proprii pe site, inclusiv fotografii, recunoaște că dimensiunea acestora (dimensiunea fișierului) poate fi modificată pentru adaptare la cerințele site-ului.

Clientul-Antreprenor garantează și se angajează că, în cazul în care un terț depune reclamații referitoare la drepturile de autor asupra materialelor proprii ale clientului, va proteja Valvex de aceste reclamații sau va remedia orice daune suferite de aceasta, care rezultă în special din acțiunile menite să determine clientul să renunțe la reclamațiile față de un terț sau la necesitatea de a da curs reclamațiilor terților, inclusiv acoperirea tuturor costurilor acțiunilor judiciare și a posibilelor proceduri judiciare. Materialele, inclusiv materialele cu licență ale Valvex, cuprinzând aici elementele grafice, dispunerea și alcătuirea acestor elemente (așa-numitul aspect), mărcile comerciale disponibile pe paginile și paginile secundare ale site-ului sunt supuse drepturilor Valvex. Elementele indicate pot face obiectul unor drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială, inclusiv drepturi de înregistrare a mărcilor comerciale și drepturi de baze de date și, ca atare, beneficiază de protecție legală. Descărcarea sau utilizarea în orice domeniu a materialelor disponibile pe site necesită acordul persoanei autorizate și nu poate încălca prevederile Regulamentului și ale legislației general aplicabile, la fel cum nu poate încălca drepturile Valvex sau ale clienților. Dispoziții detaliate ale regulamentelor privind licențele acordate pentru utilizarea materialelor cu licență ale Valvex sunt incluse în Capitolul VII al Regulamentului

VI. CONTURI PE SITE-UL WEB.

 1. În cadrul site-ului, Clientul-Antreprenor poate solicita Valvex să creeze două conturi care să permită accesul la: (i) zona B2B sau (ii) Media Bank. Atunci când solicită crearea unui cont pe site, Clientul-Antreprenor specifică la ce cont se referă solicitare, iar în lipsa unei declarații în acest sens, se presupune că solicitarea acoperă ambele tipuri de conturi simultan. Valvex își rezervă dreptul de a refuza deschiderea oricărui cont, fără a furniza un motiv.
 2. În fiecare dintre cazurile menționate la punctul 1 de mai sus, crearea unui cont pentru Client-Antreprenor necesită ca acesta fie să completeze corect formularul de cerere corespunzător, disponibil pe site, fie să trimită un e-mail cu informații despre disponibilitatea de creării unui cont, la marketing@valvex.com sau prin contact direct cu Valvex. În cadrul înregistrării, Clientul-Antreprenor furnizează numele, prenumele (obligatoriu dacă administrează o afacere ca persoană fizică sau în cadrul unui parteneriat), denumirea companiei, adresa companiei și adresa de e-mail (care reprezintă datele de conectare), iar dacă dorește să folosească celelalte funcționalități ale site-ului, trebuie să furnizeze date suplimentare. Înregistrarea necesită citirea atentă a Regulamentului și marcarea pe formular a faptului că clientul a citit Regulamentul și acceptă în totalitate prevederile acestuia. După ce Valvex va verifica informațiile Clientului-Antreprenor, iar contul va fi înregistrat, datele de acces la cont (inclusiv o parolă generată automat) vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată la înregistrare; după activare și acceptarea Regulamentului, clientul va putea folosi integral contul, dar se recomandă modificarea imediată a parolei.
 3. Crearea fiecărui cont este gratuită și voluntară, dar necesară pentru utilizarea serviciilor specificate la punctul IV secțiunea 2.2. De fiecare dată când alegeți să nu mai utilizați site-ul web, trebuie să vă deconectați de la contul dumneavoastră.

VII. UTILIZAREA MATERIALELOR CU LICENȚĂ.

Toate drepturile asupra site-ului web, inclusiv drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală asupra numelui acestuia, domeniul internet, site-ul web, precum și asupra materialelor publicate aici de Valvex sunt deținute de Valvex și pot fi utilizate numai cu acordul Valvex, exprimat în scris sub sancțiunea nulității, sub rezerva prevederilor de mai jos referitoare la materialele cu licență puse la dispoziție de către Valvex Clientului-Antreprenor în cadrul contului în Brand Bank și Media Bank.

Valvex acordă Clientului-Antreprenor o licență de utilizare a materialelor cu licență puse la dispoziție Clientului-Antreprenor în cadrul contului din Brand Bank și Media Bank.

Licențele se acordă în legătură cu materialele cu licență disponibile sub formă de mărci comerciale în Brand Bank conform următorilor termeni:

a) au o natură limitată și permit utilizarea materialelor cu licență numai în scopul marcării și promovării produselor Valvex în magazinele și la punctele de vânzare ale Clientului-Antreprenor, inclusiv online și în rețelele de socializare;

b) sunt neexclusive;

c) du Clientului-Antreprenor dreptul de a utiliza mărcile comerciale Valvex fără restricții de teritoriu;

d) sunt gratuite;

e) nu includ dreptul de a acorda sublicențe;

f) se acordă pe o perioadă nedeterminată (cu condiția că expiră și la ștergerea sau dezactivarea contului sau, în cazul mărcilor individuale, expiră cel târziu la expirarea drepturilor de protecție ale Valvex pentru mărcile individuale);

g) dacă mărcile comerciale Valvex sunt utilizate în materialele de marketing ale Clientului-Antreprenor, acesta din urmă va trimite o schiță a acestor materiale pentru a fi aprobată de Valvex înainte de publicare; informațiile în acest sens vor fi transmise electronic la următoarea adresă: marketing@valvex.com.

Licența în legătură cu materialele cu licență disponibile la Media Bank este acordată conform următorilor termeni:

a) se referă la următoarele domenii de aplicare: utilizarea (înregistrarea, reproducerea și difuzarea) a materialelor cu licență pe mijloace și în materialele publicitare ale clientului, publicate în formă electronică (inclusiv online) și în format tipărit, de asemenea în format mare, dacă nu se prevede altceva cu privire la un anumit material cu licență;

b) sunt neexclusive;

c) dă dreptul Clientului-Antreprenor să utilizeze materialele cu licență în teritoriul specificat de fiecare dată pentru un anumit material cu licență;

d) sunt gratuite;

e) include dreptul de a încredința unor terți înregistrarea sau reproducerea operelor;

f) nu include dreptul de acordare de sublicențe;

g) se acordă pe o perioadă nedeterminată (cu condiția ca acesta să expire și la ștergerea sau dezactivarea contului),

h) se acordă în scopul marcării și promovării produselor Valvex în magazinele și punctele de vânzare ale Clientului-Antreprenor, inclusiv online și în rețelele de socializare.

i) în cazul utilizării materialelor cu licență în materialele de marketing ale Clientului-Antreprenor, acesta din urmă va trimite o versiune nefinalizată a acestor materiale spre aprobare de către Valvex, înainte de publicare, împreună cu un plan media care conține o estimare a acoperirii și a punctelor de vedere ale campaniei planificate folosind materialele cu licență respective; informațiile în acest sens vor fi transmise electronic la următoarea adresă: marketing@valvex.com.

În cadrul obligațiilor sale de persoană autorizată să utilizeze materiale cu licență, Clientul-Antreprenor se obligă:

a) să nu utilizeze materialele cu licență într-un mod care ar putea induce în eroare sau care ar putea aduce prejudicii reputației și imaginii pozitive a Valvex; prin urmare, în cazul în care oricare dintre materialele cu licență s-ar utiliza pentru a evidenția produsele Valvex distribuite de Clientul-Antreprenor, clientul se obligă să utilizeze materialul cu licență într-un mod care să fie în concordanță cu standardele legale aplicabile într-un anumit caz în ceea ce privește evidențierea bunurilor sau a serviciilor, originea acestora, producătorul, marca, distribuitorul;

b) să nu utilizeze materialele cu licență într-un mod care să încalce drepturile personale sau drepturile terților;

c) să nu utilizeze materialele cu licență într-un mod care ar putea fi considerat o încălcare a legii aplicabile, în special un act de concurență neloială în sensul Legii privind combaterea concurenței neloiale din 16 aprilie 1993 (mai exact, JO din 2020, pct. 1913, cu modificările ulterioare);

j) să nu întreprindă nicio acțiune menită să ducă la obținerea unui drept asupra materialelor cu licență, inclusiv înregistrarea acestora ca marcă comercială, sau să coopereze cu terți în activitățile indicate mai sus;

k) să utilizeze materialele cu licență într-un mod care să nu le încalce integritatea, conform principiilor care decurg din Acord și instrucțiunile publicate de Valvex în Brand Bank și Media Bank;

l) să nu folosească materialele cu licență într-un mod care ar putea sugera că orice conținut vizual a fost creat de dumneavoastră sau de o altă persoană diferită de Valvex sau o entitate clar identificată;

m) în fiecare caz de utilizare a materialelor cu licență în propriile publicații sau materiale de marketing, indiferent de forma analogică sau digitală utilizată, Clientul este obligat să indice sursa în materialele pe care le publică, adică Valvex, precum și să precizeze că utilizarea se bazează pe licența acordată (indicația „licență Valvex SA” în imediata apropiere a mărcilor).

Valvex nu acordă Clientului-Antreprenor alte drepturi în baza licenței decât cele indicate în mod explicit mai sus în secțiunile 3 și 4.

Documentele și instrucțiunile care se referă la utilizarea corectă a materialelor cu licență, în special mărcile comerciale și semnele (inclusiv manuale de mărci înregistrate, instrucțiuni de utilizare a strategiilor de branding, reguli de utilizare a materialelor cu licență), vor fi puse la dispoziție de Valvex în Brand Bank și, respectiv, în Media Bank. Documentele și instrucțiunile de mai sus constituie parte integrantă a licenței acordate și pot fi modificate prin punerea la dispoziția Clientului a conținutului modificat, astfel încât acesta să le poată accesa la locul și la ora alese, prin Brand Bank sau Media Bank.

Modificări ale documentelor la care se face referire în secțiunea 7 se pot realiza periodic de către Valvex, fapt despre care Clientul-Antreprenor va fi informat prin mijloace electronice de comunicare. Clientul-Antreprenor se obligă să respecte cele mai recente versiuni ale documentelor și instrucțiunilor la care se face referire în secțiunea 7, disponibile în Brand Bank și Media Bank.

Pentru fiecare caz identificat de încălcare a obligațiilor Clientului-Antreprenor sau a termenilor de licență menționați în secțiunile 3, 4 și 5 de mai sus, Valvex poate percepe Clientului-Antreprenor o penalitate contractuală de 5.000,00 PLN.

Pentru fiecare caz identificat de utilizare a materialelor cu licență după data menționată în secțiunea 15, Valvex poate percepe Clientului-Antreprenor o penalitate contractuală în valoare de 5.000,00 PLN pentru fiecare zi de utilizare neautorizată a materialelor cu licență.

Este permisă solicitarea de daune care depășesc valoarea penalităților contractuale rezervate.

Valvex are dreptul de a rezilia licența în orice moment și fără a furniza un motiv, sub rezerva unei perioade de preaviz de 14 zile.

Dacă ștergeți sau dezactivați contul, această licență expiră în aceeași dată.

Valvex are dreptul de a rezilia imediat licența în cazul:

a) încălcării de către Clientul-Antreprenor a oricăruia dintre termenii licenței;

b) în care Clientul-Antreprenor săvârșește un act care poate constitui un act de concurență neloială în sensul Legii privind combaterea concurenței neloiale din 16 aprilie 1993 (mai exact, JO din 2020, pct. 1913, cu modificările ulterioare) sau orice altă încălcare a acestora;

c) în care utilizează materialele cu licență într-un mod contrar intereselor Valvex;

d) în care prejudiciază Valvex prin exercitarea necorespunzătoare a drepturilor sau obligațiilor care decurg din licență;

e) în care Clientul-Antreprenor întrerupe vânzarea de produse Valvex. În cazul rezilierii sau al expirării licenței, Clientul-Antreprenor este obligat să înceteze imediat utilizarea materialelor cu licență și, în termen de două zile lucrătoare, să elimine toate materialele cu licență din sistemele sale de prelucrare a datelor, din toate materialele tipărite ale Clientului (inclusiv panouri publicitare, afișe, pliante), atât publicate, cât și nepublicate, precum și din sistemele de comunicații electronice și site-urile web utilizate de acesta.

VIII. RĂSPUNDERE.

 1. Clientul utilizează pe propriul risc resursele site-ului web.
 2. Clientul publică pe propriul risc și propria responsabilitate materiale pe site-ul web.
 3. Site-ul web poate conține hyperlinkuri către site-uri web administrate de terți. Clientul utilizează pe propriul risc resursele terților. Valvex nu răspunde de fiabilitatea, caracterul curent și complet al datelor conținute pe site-urile web ale terților, care pot fi accesate prin hyperlinkuri.
 4. Valvex nu răspunde de nicio acțiune a clientului sau a oricărei persoane autorizate de acesta să acționeze în numele său.
 5. Valvex răspunde doar în cazul unei daune intenționate și în limitele pierderilor reale suferite de Clientul-Antreprenor.
 6. Valvex nu răspunde de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate electronic, dacă aceasta este cauzată de terți (în special operatorii de telecomunicații, furnizorii de linii de telecomunicații și energie electrică). Cu toate acestea, Valvex răspunde ca pentru propriile acțiuni sau omisiuni în cazul acțiunilor sau omisiunilor persoanelor cu ajutorul cărora furnizează servicii furnizate electronic, precum și al persoanelor cărora le încredințează furnizarea acestor servicii.
 7. Valvex nu răspunde de imposibilitatea sau dificultățile de utilizare a site-ului web rezultate din motive imputabile clientului, în special în cazul pierderii parolei de către client sau obținerea parolei de către terți (indiferent de modalitate). Totuși, Valvex răspunde în cazul în care clientul își pierde parola sau aceasta ajunge în posesia unor terți din motive imputabile Valvex sau din motive pentru care Valvex este responsabilă.
 8. Valvex nu răspunde de nicio daună cauzată de acțiunile sau omisiunile clienților, în special de utilizarea de către aceștia a site-ului într-un mod neconform cu legea aplicabilă sau cu Regulamentul.
 9. Singura sursă a obligațiilor Valvex este reprezentată de prezentul Regulament și de dispozițiile legale obligatorii.
 10. Orice litigiu apărut între Valvex și Clientul-Antreprenor va fi înaintată instanței care are jurisdicție asupra sediului social al Valvex.

IX. RECLAMAȚII.

 1. Reclamațiile privind serviciile furnizate electronic puse la dispoziție pe site, inclusiv neregulile sau întreruperile în funcționarea infrastructurii sale tehnice, trebuie transmise prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: marketing@valvex.com. Reclamația trebuie să precizeze numele și prenumele reclamantului și tipul și data producerii neregulii. .
 2. Valvex se obligă să ia în considerare reclamația în termen de 14 zile de la data depunerii acesteia și, dacă acest lucru nu este posibil, să notifice reclamantul în acest termen cu privire la motivele întârzierii și data estimată a examinării reclamației. Valvex va răspunde la reclamație în forma în care clientul a depus reclamația, cu excepția cazului în care clientul solicită un alt formular disponibil.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI MODULE COOKIE

Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și utilizarea de module „cookie” sunt incluse în Politica de confidențialitate și, respectiv, în Politica privind modulele cookie.

XI. INFORMAȚII DESPRE RISCURI.

Valvex declară că natura publică a Internetului și utilizarea serviciilor furnizate electronic pot presupune riscurile specificate în secțiunea 2 de mai jos, prin urmare, clienții trebuie să utilizeze măsuri tehnice adecvate care să minimizeze amenințările indicate mai sus, în special să utilizeze programe antivirus și programe care protejează identitatea utilizatorilor de Internet. Valvex nu cere niciodată clientului să îi furnizeze parola, sub nicio formă.

Valvex informează despre riscurile specifice legate de utilizarea serviciilor de către clienți. Informațiile se referă la riscuri pe care Valvex le identifică drept potențiale amenințări care ar trebui luate în considerare în ciuda utilizării sistemelor care securizează infrastructura Valvex față de influența neautorizată a unor terți:

a) posibilitatea utilizării de software rău intenționat (de exemplu, malware, viruși online);

b) posibilitatea de a găsi puncte slabe în sistemul criptografic, fapt care permite spargerea sau ocolirea acestuia și, în consecință, posibilitatea obținerii de informații cu caracter personal și confidențiale;

c) posibilitatea fraudării cu parole (phishing) prin trimiterea de e-mailuri false care arată înșelător de autentice și, ca urmare, obținerea de informații cu caracter personal și confidențiale despre utilizator.

XII. ALTE DISPOZIȚII.

 1. Regulamentul este pus la dispoziție de către Valvex pe site-ul web, în mod gratuit, înainte de încheierea Acordului de furnizare de servicii electronice, precum și la solicitarea clientului într-un mod care să permită obținerea, reproducerea și înregistrarea conținutului Regulamentului folosind sistemul informatic utilizat de către Client.
 2. Utilizarea de către Client reprezintă acceptarea conținutului Regulamentului. În plus, Clientul-Antreprenor este obligat să confirme citirea Regulamentului și acceptarea acestuia înainte de a obține acces la cont, în caz contrar nu va fi posibilă utilizarea contului.
 3. Valvex își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament. Informațiile despre modificările aduse Regulamentului vor fi furnizate clienților în termen de 14 zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor prin publicarea de informații pe site, iar suplimentar – în cazul Clienților-Antreprenori înregistrați pe site, prin trimiterea de informări pe adresa de e-mail furnizată la înregistrare. Clientul-Antreprenor poate depune o declarație de neacceptare a Regulamentului modificat și poate trimite declarația sa la adresa Valvex sau își poate șterge contul de pe site. La primirea unei declarații de neacceptare a modificărilor la Regulament, Valvex va șterge contul deținut de Clientul-Antreprenor și îl va informa despre acest fapt.
 4. Valvex, din motive de securitate și din alte motive importante care nu țin de controlul său, are dreptul de a suspenda temporar accesul clienților la site-ul web sau la servicii, pentru perioada necesară eliminării efectelor circumstanțelor care sunt nedorite pentru Valvex sau clienți.
 5. Titlurile și trimiterile la unități editoriale individuale sunt în scop de organizare, iar eventualele erori sau inexactități în acest sens nu afectează valabilitatea Regulamentului.
 6. Dacă o prevedere a Regulamentului este considerată invalidă sau eronată din punct de vedere juridic, celelalte prevederi vor rămâne în vigoare în măsura permisă de lege.
 7. În măsura în care nu sunt precizate în regulament, se vor aplica prevederile generale aplicabile ale legislației poloneze, inclusiv Codul civil.
 8. Regulamentul intră în vigoare în data de 03.02.2023.

Buletin informativ

Dacă doriți să fiți la curent cu noutățile și să primiți cele mai interesante promoții, înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.