Zawory ONYX - przystosowane do pracy w trudnych warunkach

Dbając o najwyższą jakość oferowanych wyrobów, Valvex nieustannie pracuje nad rozwojem swoich produktów. Efektem ostatnich działań jest udoskonalona wersja zaworu ONYX.

Zawory ONYX w nowej odsłonie są zaworami przystosowanymi do pracy w nowoczesnych instalacjach. Zapewniają bezpieczeństwo i pełną funkcjonalność instalacji przy podwyższonych parametrach pracy i zróżnicowanych mediach. Proponowane przez Valvex nowe zawory ONYX charakteryzują się jeszcze wyższymi właściwościami fizycznymi niż ich dotychczasowa wersja.

Przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach – nawet do 180°C oraz w warunkach wysokiego ciśnienia - aż do 40 barów dla wszystkich zaworów od 3/8’’ do 1’’ (maksymalne ciśnienie dla zaworów powyżej 1’’ to 30 bar - wartość ciśnień nominalnych w zależności od temperatury przedstawia wykres 1).

Niezmienne natomiast pozostaje szerokie zastosowanie zaworów ONYX. Produkty te mogą być montowane w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej, w instalacjach ogrzewania wodnego oraz w instalacjach solarnych, w których czynnikiem roboczym jest roztwór wodny glikolu propylenowego o zawartości glikolu do 50% z dodatkiem inhibitorów korozji. Zawory te są przeznaczone również do stosowania w instalacjach sprężonego powietrza o klasie czystości 5-5-6 wg ISO 8573-1:2010. Zgodnie z Atestem Higienicznym wydanym przez Państwowy Zakład Higieny, kurki kulowe ONYX mogą być z pełną odpowiedzialnością stosowane w instalacjach wody pitnej.

NOWY WYMIAR ZAWORÓW ONYX

Obok dostępnych do tej pory modeli zaworów – nakrętno-nakrętnych, nakrętno-wkrętnych i z półśrubunkiem, Valvex wprowadził do oferty nowość – zawory wkrętno-wkrętne. Produkty te dostępne są w trzech dymensjach: ½’’, ¾’’ i 1’’, każdy
w wersji z dźwignią stalową i z motylkiem.

Nowością są też nowe dymensje w wersji zaworów nakrętno-wkrętnych - 1 ¼ ’’, 1 ½’’ i 2’’.  Akcentem, który wyróżnia nowe zawory z rodziny ONYX, jest oryginalny, opatentowany wzór dźwigni stalowej. Dźwignia posiada nowy, opływowy kształt, czyniąc tym samym uchwyt bardziej ergonomicznym i przyjaznym dla użytkownika.