VALVEX S.A. laureatem konkursu "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 2016".

Firma VALVEX S.A. przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa swoich pracowników. Od lat aktywnie angażuje się w zapewnienie jak najlepszych warunków pracy, eliminując lub ograniczając do minimum wszelkie zagrożenia.

Starania te zostały docenione, bowiem VALVEX S.A. zajął 1 miejsce w konkursie „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej 2016”, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, konkurując z zakładami pracy zatrudniającymi powyżej 250 pracowników.

Głównym założeniem konkursu jest propagowanie pracodawców, którzy stosują najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a tym samym zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia bezpiecznych i funkcjonalnych miejsc pracy. Właśnie tak działa spółka VALVEX. Podejmujemy szereg działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i kultury pracy naszym pracownikom. Kierujemy się myślą, że bezpieczeństwo pracy przekłada się również na jakość oferowanego asortymentu. Nowoczesne i bezpieczne linie produkcyjne zwiększają komfort pracy oraz sprawiają, że proces produkcyjny staje się wydajniejszy przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów.

Pierwsza nagroda z pewnością utwierdza nas w przekonaniu, że nieustannie doskonaląc się w zakresie BHP i sięgając po nowoczesne technologie, właściwie dobieramy priorytety.