Tehnologija

Pažljivo slušajući potrebe naših kupaca, stalno ulažemo u naše tehnološke i dizajnerske kapacitete.

Tehnologija

Proizvodnjom instalacija i sanitarne opreme, težimo ka savršenstvu. Primjenjujemo stroge procedure kontrole kvaliteta i kontinuirano ažuriramo našu tehnologiju.

Ključ našeg uspeha je pre svega posvećenost našeg osoblja u aktivnostima u skladu sa konceptom „Lean Manufacturing”. Ovo podrazumeva kontinuirano eliminisanje otpada - vremena, materijala, rada i energije.

Proizvodni sistem  Valvex-a, zasnovan je na četiri glavna stuba. To su: decentralizacija odluka, standardizacija rada i smanjenje zaliha materijala, delova i proizvoda proizvedenih samo po potrebi, kontrola kvaliteta na izvoru, stalno poboljšanje.

Naš ponos je implementacija operativnog sistema baziranog na „Kanban” baferima.

Kroz investicije u razvoju fabrike i brigu o svakom aspektu našeg poslovanja, klijentima pružamo proizvode najvišeg kvaliteta. Prestižni ISO 9001 je potvrda ove činjenice. Takođe, tehnologije koje koristimo su u potpunosti ekološke i potvrđena je certifikacija ISO 14001.

Kontakti sa američkom holding grupom Meridian International Group su nam izuzetno vredni. Ujedinjuje pet visoko specijalizovanih kompanija iz oblasti livarskog inženjeringa, mašinske obrade i elektrolitičkih premaza od mesinganih proizvoda. Kao rezultat ove saradnje, imamo pristup najboljim „Know-How“ i modernim tehnologijama u metalnoj industriji.