Ekologija

Moto VALVEX-a : Smanjiti uticaj poslovnih aktivnosti na životnu sredinu na minimum.

Ekologija

Kao proizvođač sanitarne opreme, za koju je voda prirodno okruženje - najvredniji resurs za čoveka - imamo posebnu obavezu prema prirodi koja nas okružuje. Zato proizvodi sa našim logotipom su ekološki prihvatljivi.

Pod pojmom "zaštita životne sredine" razumemo zaštitu voda i zemljišta, zaštitu vazduha i upravljanje otpadom.

Naša kompanija, pored usklađivanja sa formalnim i zakonskim propisima u ovoj oblasti (tj. imamo odgovarajuće dozvole), nastavlja da ulaže u ekološki prihvatljiva rešenja. Mi to radimo na četiri načina.

1. Ekološki proizvodi u asortimanu

Zahvaljujući pametnim odlukama naših kupaca, mi prvenstveno pomažemo u očuvanju vode za piće. Prigušivači koji se ugrađuju u našim mikserima ograničavaju protok vode do 50%, a sa preciznim podešavanjem korisnici imaju potpunu kontrolu nad svojim tokovima.

2. Visoki kvalitet znači manje curenja

Na nivou komunalnih instalacija, Valvex brine o okolini proizvodnjom čvrstih, nepropusnih ventila. Eliminisanje curenja sistema omogućava značajnu uštedu u potrošnji vode, a ako se u cevi propuštaju različite tečnosti - izbegava se zagađenje okoline.

3. Ograničavamo uticaj proizvodnje na prirodno okruženje

Trudimo se da tehnologija koja se koristi u našoj fabrici ne šteti okolini. U tu svrhu smo implementirali sistem upravljanja zaštitom životne sredine, a naše metode su u skladu sa međunarodnim standardom ISO 14001 (dobili smo certifikat koji potvrđuje usklađenost procedura sa standardom u novembru 2009. godine).

4. Manje otpada

Sofisticirani sistem proizvodne organizacije minimizira potrošnju sirovina i komunalnih usluga, a kontrola kvaliteta osigurava da proizvedeni proizvodi nisu defektni. Kao rezultat toga, potrošimo manje energije i uvodimo manje otpada u životnu sredinu.