DALI

Mislima prodirete u svoju lepotu i prepoznajete teksturu mira… Uživate u njenim oblicima!
Serije: DALI, DALI BLACK, DALI WHITE

AURORA ROSE GOLD

Svetlo prodire kroz vitraže, projektujući zrake svetlosti u roze…

CONTROLMIX3 CONTROLMIX4 Trokraki mešni ventil

CONTROLMIX3 Trokraki mešni ventil & CONTROLMIX4 Trokraki mešni ventil

Zaštita životne sredine

Kao proizvođač sanitarne opreme, za koju je voda prirodno okruženje – najvredniji resurs za čoveka – imamo posebnu obavezu prema prirodi koja nas okružuje.