Delta

Mesto gde se reka susreće sa morem, otvara prostranstvo i spaja sa izvorom. Spajanjem fantazije i jednostavnosti nastaju posebno ugodni, praktično inspirišući oblici.